Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine...
23.12.2016 tarihinde Medya Okuryazarlığı etkinliğimiz başlıyor. 

Konu Başlıklarımız
  • İletişim
  • Kitle İletişimi
  • Medya
  • Televizyon
  • Radyo
  • Aile, Çocuk ve Televizyon
  • Gazete ve Dergi
  • İnternet gibi her insanın bilmesi gereken temel konulardan oluşturmaktadır.