HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA

Merkezimiz 11.04.2011 tarihinde, ülkemizdeki üstün yetenekli öğrencilerin bilim insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için; çeşitli alanlarda farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve hızlandırılmış eğitim programları düzenlemek ve ilköğretimden yükseköğretimin sonuna kadar olan süreçte üstün yetenekli çocukların erken yaşam dönemlerinde fark edilmesi, ihtiyaç duydukları psikolojik, akademik ve sosyal desteğin verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Merkezimizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle 115 öğrencimiz eğitim görmekte olup, bu öğrencilerimizin yetenek alanları doğrultusunda değerlerimize bağlı bilim insanı olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü imkan sunulmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki öğrenciler; örgün eğitimleri dışındaki zamanlarda bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarımın sağlamak amacıyla üniversitemiz(KUYEM) tarafından eğitim öğretime alınmaktadır. Öğrencilerimiz yılda üç dönem ( güz dönemi, bahar dönemi, yaz dönemi) olmak üzere üç dönem eğitim programlarına alınmaktadır.

Eğitim programları birbirinin tamamlayıcısı şeklinde uygulanmaktadır. Öğretim elemanları, eğitim öğretim süresince öğrenciler hakkında gelişim ve gözlem raporları tutmaktadırlar. Üniversitemiz Batı Karadeniz bölge illeri ile 2011 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik iş birliği protokolleri yaparak ortak eğitim ve çalışma yapmaktadır.