DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
 

Prof. Dr. Refik POLAT                                Rektör
Prof.Dr. Ali GÜNEŞ                                     Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. İbrahim KÜRTÜL                      
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mustafa YAŞAR                           Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet ÖZKAYMAK                Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zeki TEKİN                                    Edebiyat Fakültesi Dekanı
Doç. Dr.  Mücahit COŞKUN                        KUYEM Müdürü