YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

1. Doç. Dr. Mücahit COŞKUN                      Başkan (KUYEM)

2. Doç. Dr. Hamiyet ŞAHİN KOL                  Üye (Orman Fak.)

3. Doç. Dr. Günay ÖZBAY                             Üye (BESYO)

4. Yrd. Doç. Dr. Tolga UZUN                        Üye(Edebiyat Fak.)

5. Kenan BOZTAŞ                                           Üye(Orman Fak.)